الگوهای ارتباط موثر – Effective communication patterns

رتباط و مهارت ارتباطی، بر خلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد کار ساده‌ای نیست. اگر بخواهیم کمی دقیق‌تر فکر کنیم، ما با مهارت ارتباطی می‌خواهیم بخشی از ساختاری را که در مغزمان شکل گرفته به مغز فرد دیگری در نقطه‌ی دیگری منتقل کنیم و ساختار مغز او را تغییر دهیم. برای اینکار از ابزارهای کلامی و غیرکلامی استفاده می‌کنیم و امیدواریم آنچه در ذهن ما نقش بسته است.

8
۱۲۵,۰۰۰ تومان

تفکر خلاق و حل مسئله – Creative thinking and problem solving

می توان در زمینه شغلی موفقیت های بیشتری کسب کرد. می توان به شغل خود چالش و هیجان بیشتری بخشید. پی گیری آرزوها و احتمالات، باعث ایجاد احساسات نیروبخشی چون ماجراجویی، حوادث غیر مترقبه، لذت و تفریح می شود. با به کارگیری مهارت های حل خلاقانه مسئله، راه حل های نوآورانه و افکار جدید برای حل یک مسئله یا رفع نیازی مشخص به ذهن خطور می کند.

4
۱۲۵,۰۰۰ تومان

تیم سازی و کار تیمی موثر – Team building and effective teamwork

کار تیمی یکی از ۱۰ مهارت نرم برتر جهان در سالهای اخیر می باشد . برای اینکه فرد بتواند در تیم جایگاه خود را پیدا کند و همچنین نقش خود را بدرستی انجام دهد در وهله اول نیازمند این است که با توانمندی و مهارت های خودش در حوزه کار تیمی آشنا شود.

5
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع ارتباطات و مدیریت تعارض – Comprehensive communication

تمرین موثری برای ارتباطات و تعاملات روزانه در زندگی شخصی و کاری به گونه ای که این مهارت مقدمه ای برای جاری کردن آن در زندگی مشارکت کنندگان شود.

3
۲۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع خود آگاهی پروفایل فردی – Self-awareness individual profiles

شناخت بهتر خود و شناسایی پروفایل فردی قالب، و شناسایی ترجیحات فردی و شخصیتی خود و شناخت نقاط کور در تعاملات

5
۲۵۰,۰۰۰ تومان

دوره خودشناسی و برنامه ریزی توسعه فردی – Self-knowledge and planning

خود شناسی با رویکرد طراحی مسیر شغلی می تواند در بازطراحی مسیر رشد فردی و سازمانی نقش بسزایی داشته باشد . همه ما کم و بیش از ابزار های مختلف جهت سنجش شخصیت ، هوش ، رغبت و … استفاده کرده ایم.

9
۱۵۰,۰۰۰ تومان

دوره مدیریت استعداد – Talent Management Course

توانایی اجارای سیستم های مربوط به مدیریت استعداد و جذب ایشان یکی از شایستگی های لازم جهت عضویت و هدایت واحد منابع انسانی در سازمان های پیشروست شناسایی و حفظ استعدادها با سیاست ها و خط مشی های مناسب سازمانی با در نظر گرفتن خزینه های بارز و پنهان ترک استعدادها و ریزش نیروی انسانی سازمان اهمیتی کلیدی یافته است.

2
۲۰۰,۰۰۰ تومان

دوره مدیریت عملکرد – Performance Management Course

امروزه بازارهای جهانی، منطقه‌ای و حتی محلی، بازارهایی به شدت رقابتی و در حال تغییراند. به همین دلیل شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط به این بازارها، به طور پیوسته نیازمند بهبود عملکرد و افزایش بهروری خود مطابق با این تغییرات هستند.

5
۲۲۰,۰۰۰ تومان