HSE و ایمنی دکل‌های حفاری (Health and Safety Executive)

ادارات HSE که ناظر عملیات حفاری هستند، با تدوین برنامه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست یا ،HSE Plan  بر کلیه مسائل مربوطه نظارت مى‌کنند. لذا برای جلوگیری از حوادث احتمالی باید بد اصول و مفاهیم اصلی اشراف کامل پیدا نمود.

38
رایگان!

آشنایی با مفاهیم کنترل فشار مداخله‌ای چاه – Well Intervention

این دوره به بحث کنترل فشار چاه و جلوگیری از وقوع فوران در چاه‌های زنده (live) و تحت عملیاتی چون لوله مغزی سیار (Coil Tubing)، سیم رانی (Wire line) و تعمیر و تکمیل چاه می‌پردازد. در سه سطح (سطوح ۲ و ۳ و ۴) قابل برگزاری است.

61
رایگان!

وبینار آشنایی با ارتباط مخابراتی بر پایه PLC و سیستم حفاظت از راه دور TPS

PLC در فرایندهای صنعتی از قبیل کنترل فرایندهای تولید، کنترل خطوط مونتاژ، کنترل دستگاه‌های رباتیک یا هر فرایندی که نیاز به کنترل دقیق و قابل اطمینان و عیب‌یابی ساده داشته باشد از آن استفاده می‌شود.

6
۴۰۰,۰۰۰ تومان